Kontakty

Toto webové sídlo www.obecrovne.sk spravuje Obec Rovné je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rovné

Adresa:
Obecný úrad Rovné
Rovné 32
982 67 Rovné

IČO: 00319066

Samosprávny kraj: Banskobystrický 
Okres: Rimavská Sobota
Región: Gemer - Malohont
Počet obyvateľov: 137
Rozloha: 915 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1413

Všeobecné informácie: info@obecrovne.sk
Podateľňa: podatelna@obecrovne.sk
Starosta: starosta@obecrovne.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecrovne.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 549 23 11

E-mail: sekretariat@obecrovne.sk

Kompetencie:
Obec Rovné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Rovné je zriadený na Miestnom úrade vTisovci 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk