Aktuality

Úradná tabuľa

História

Obec sa nachádza uprostred Revúckej vrchoviny. Prvýkrát sa spomína v roku 1413 pod názvom Rovna. Pomenovanie je odvodené od miestneho rovného úseku potoka Blh. Sídlo sa od počiatku vyvíjalo ako pastierska valašská dedina.