SlovenskýEnglish

Voľby do Európskeho parlamentu

OBEC ROVNÉ ,Rovné č.32 ,982 67

Predseda národnej rady SR č. 204/2023 Z. z., zverejnenom v Zbierke

zákonov Slovenskej republiky dňa 9.februára 2024, vyhlásil voľby do

Európskeho parlamentu a

určil deň jeho konania na sobotu 8.júna 2024

 

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia hlasovania

vo voľbách 8.júna 2024


Zoznam volieb: