ERROR: Disk full (/tmp/#sql_4b98_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_4b98_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_4b98_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_4b98_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_4b98_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_4b98_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_4b98_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_4b98_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
 Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2019. | Rovné | Oficiálne stránky obce
 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2019.

 12.02.2020

Obec Rovné,obecný úrad Rovné č.32,98267

IČO:00319066

Rovné 11.02.2020

                 Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2019.

Obec v súlade s ustanoveniami § 4 ods.6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28.februára príslušného kalendárneho roku informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 32,56%.

                                                                                          Obec Rovné